www.artem.cdx.pl

PRZEPISY
   
 

Kryteria i warunki techniczne dot. kas fiskalnych oraz terminy fiskalizacji

   

»Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.10 czerwca 2020 w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji
  sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii( Dz.U.Poz.1059 z 2020r.)

»Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29 kwietnia 2019 w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas
  rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika (Dz.U.Poz.820 z 2019r.)
»Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących(Dz.U.Poz.816 z 2019r.)
»Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn.28 maja 2018 w sprawie kryteriów i warunków
  technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
»Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
  r
ejestrujących na rok 2015
»Zmiana (z dnia 14 marca 2013r.) do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów
  i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (DZ.U.N r212,
  poz.1338, z późn. zm.)
»Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku  prowadzenia ewidencji
  przy zastosowaniu kas rejestrujących
»Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup
  kas rejestrujących
»Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
  zastosowaniu kas rejestrujących
   
   

»Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
  - Prawo o miarach stanowiąca zastosowanie i terminy wprowadzenia kas ON-LINE

»Ustawa z dnia 7 listopada 2008 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
»Ustawa o o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ze zmianami z 21 kwietnia 2005r. oraz z 07 listopada 2008r.

 

Dane teleadresowe :    ARTEM - Kasy Fiskalne | 40-063 Katowice | ul. Żwirki i Wigury 7 | telefon / Fax: 32 203 76 54 |

 Powered by: www.CDX.pl